Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Absolventský turnaj

15apríl 2013

Ako každý rok, tak aj tento sa koná turnaj absolventov vo volejbale.

Študentov budú zastupovať 2 družstvá, zložené zo žiakov maturitného ročníka klasického a bilingválneho gymnázia. Proti ňom sa tradične postaví družstvo rodičov a družstvo učiteľov našej školy.

Turnaj sa bude konať 18.4.2013 od cca 12:00 v jednej z telocviční školy.

Srdečne Vás všetkých pozývame!