Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Angličtinárom zo Strednej Európy a z Balkánu zachutila Čadca

1august 2013

Tridsaťpäť učiteľov angličtiny z desiatich krajín Strednej Európy a Balkánu, vrátane Slovenska, sa v uplynulých dňoch usadilo v kysuckom meste Čadca, aby sa pod vedením troch skúsených anglických lektorov zdokonalilo vo výučbe jazyka a vymenilo si pedagogické skúsenosti.

Cieľom medzinárodnej letnej školy „Soul Camp“, ktorá trvala od 16. do 24. júla, bolo poskytnúť pre angličtinárov všestranný profesionálny rozvoj.

Soul Camp 2013

„V oblasti jazykového vzdelávania je trendom odklon od rigidného používania učebníc a príklon k situačnému učeniu, ktoré bezprostredne reaguje na tu a teraz. Knihy by mali byť len kostrou, nie jediným nástrojom výučby,“ hovorí britská lektorka a táborová vedúca Kathy King.

„Pracovali sme v skupinách, nahrávali rozhovory, fotili zaujímavosti mesta a spisovali informácie o miestach, ktoré sme navštívili. Získané podklady sme následne spracovali ako učebný materiál,“ hovorí organizátorka akcie Klaudia Bednárová z jazykového centra the Bridge.

Okrem metodických seminárov, diskusií a workshopov bola pre učiteľov pripravená aj vegetariánska strava, cvičenie jogy, prechádzky a výlety. S konceptom „Soul Campu“ prišla britská nezisková organizácia SOL (Sharing One Language), ktorá sa už 22 rokov zaoberá vzdelávaním angličtinárov v štátoch bývalého východného bloku.

Soul Camp 2013

Partnermi projektu bolo anglické jazykové centrum the Bridge z Bratislavy, Slovenská komora angličtinárov a gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Klaudia Bednárová
the Bridge – English Language Centre