Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Čas radosti, veselosti nastal...

22február 2014

Na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci patril 1. február 2014 oslave tanca, zábave, plesaniu...Dôvodom bol 10-jubilejný ročník študentského plesu

Žiaci sa každý rok tešia na jeden deň v roku, kedy môžu prísť do školy v krásnych robách, nemyslieť na učenie, netrápiť sa zvonením na hodinu či koncom prestávky. Povinnosti vystrieda dobrá nálada, úsmev.  Organizátormi tohtoročného plesu boli žiaci zo Septimy A, ktorí zvládli úlohu hostiteľov na výbornú a snažili sa, aby sa každý cítil príjemne a zažil nezabudnuteľný večer. Aj ich zásluhou sa ples niesol vo veľkom štýle a bol poctený slávnou, večne živou celebritou Marilyn Monroe, ktorá svojím veľkým hitom I WANNA BE LOVED BY YOU navodila úsmev na tvárach mnohých. Marilyn bola poctená tým, že má slávnostne otvoriť ples úderom na gong. Za odmenu jej žiaci Septimy A predviedli, že sú skvelí tanečníci a ich pirátsky tanec zožal veľký úspech.

Ples 2014

 Po otvorení nasledovalo milé prekvapenie pre pani prof. Miladku Rypákovú, ktorá stála pri zrode plesov a žiaci spoločne spomínali na každý jeden rok plesu a virtuálne jej posielali pozdravy aj bývalí predsedovia školskej rady, medzi prvé pozdravy patril nasledujúci:

„Vážená pani profesorka, ubehlo už viac ako desať rokov odkedy som dostal možnosť stať sa predsedom Rady študentov. Aj vďaka Vám som získal mnoho skúseností, z ktorých čerpám dodnes a s nostalgiou spomínam na príjemné povinnosti, ktoré boli s touto funkciou spojené. Preto by som sa Vám rád, aspoň takto na diaľku, poďakoval za túto výnimočnú príležitosť, za Vašu podporu a predovšetkým za dôveru, ktorú ste mi prejavili, keď som prichádzal s novými nápadmi. Ak mám byť úprimný, nečakal som, že sa Študentský ples stane tradíciou a postupne sa stane samozrejmou súčasťou študentského života. Preto som hrdý na Vás a na študentov, ktorí sa každoročne, často na úkor vlastného voľného času, na príprave plesu podieľajú. Na záver by som chcel súčasným študentom popriať veľa odvážnych nápadov a trpezlivosti pri ich presadzovaní a Vám, pani profesorka, prajem hlavne veľa zdravia a úspechov. Príjemnú zábavu a nezabudnuteľný večer Vám želá Martin Bytčánek.“

Hudba, dobré jedlo, tombola, tanec, fotografovanie, litre vypitej vody sa míňali míľovou rýchlosťou a všetko má svoj koniec. Aj jubilejnému 10. Ročníku odzvonil povestný zvonec, ktorý zazvonil, že je už koniec, ale  žiaci sa môžu tešiť na 11 ročník.

Ples 2014

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku ku krásnemu dielu a aj ich zásluhou sa ples mohol uskutočniť a byť pre mnohých klenotom. Osobitné poďakovanie patrí pani riaditeľke RNDr. Anne Čerchlovej, ktorá umožnila, aby sa ples zrealizoval a od počiatkov je oddanou podporovateľkou.

Mgr. Gabriela Chalupková- koordinátor pre Radu žiakov

Ples 2014

Ples 2014