Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Celoštátne kolo SOČ

2máj 2010

Vyvrcholením 32. ročníka SOČ bola celoštátna prehliadka, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 28- 30. 4. 2010 v metropole východu a to v Košiciach. Hostiteľskou školou sa stalo SOU železničné, ktoré prijalo pod svoju strechu študentov z celého Slovenska.

Prvý deň sa uskutočnilo slávnostné otvorenie s bohatým kultúrnym programom, ďalší deň bol mimoriadne náročný, pre súťažiacich sa začal už o 6 hodine ráno. Nasledovali obhajoby v 17 odboroch, kde sa stretli najlepší študenti celého Slovenska. Úroveň bola mimoriadne vysoká, študenti vynikajúci. V popoludňajších hodinách bolo dobojované a nasledovali kultúrne aktivity ako prehliadka mesta, či botanická záhrada, letecké múzeum, planetárium. Posledný deň bol v znamení očakávania, pretože v tento deň sa oceňovali študenti. Každý jeden, ktorí sa zúčastnil bol už víťazom, pretože byť účastníkom celoslovenského kola je nesmierny úspech. Je pre nás cťou, že aj naša škola mala svojho zástupcu, ktorým bol Matej Kloska, študent 4.G, ktorý súťažil v odbore 02- informatika, fyzika, matematika. O jeho mimoriadnom talente svedčí aj ten fakt, že sa zaradil medzi 5- tich najlepších študentov Slovenska z tohto odboru. Srdečne gratulujeme a tešíme sa s ním.

32. ročník dopísal svoju históriu, je tu čas opäť začať od znova a pripraviť sa na 33. ročník, ktorý bude výzvou i pre ďalších našich študentov. Veríme, že prijímate výzvu a zapojíte sa do súťaže.

Mgr. Gabriela Chalupková

SOC

Slávnostné odovzdávanie cien Matejovi Kloskovi

SOČ

Skvosty Košíc

SOČ

SOČ