Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Cena rodáka akademika Emila Špaldoňa

23november 2009

Matej KloskaSpolok priateľov Čadce i v tomto roku pri príležitosti dňa študenstva udeľoval Cenu rodáka akademika Emila Špaldoňa najúspešnejšiemu študentovi v oblasti záujmových a vzdelávacích činností a aktivít. Medzi nominovanný bol i náš študent štvrtého ročníka bilingválnej sekcie Matej Kloska. Blahoželáme.

Akademik Emil Špaldoň sa stal symbolom rozvoja slovenského obilninárstva a jeho odborného zázemia, ktoré reprezentuje najmä Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Od roku 1952 tu pôsobil ako profesor, vedúci katedry rastlinnej výroby a osem rokov ako jej rektor. Je autorom početných odborných monografií, z ktorých najmä práca Agronomické a organizačné základy riešenia sebestačnosti v obilninách sa stala východiskom praktických opatrení v celoštátnom meradle Svoje teoretické poznatky realizoval v praxi pri pestovaní ozimnej pšenice, sladovníckeho jačmeňa, papriky a ďalších plodín, ktoré postupne preberali a uplatňovali aj v ďalších krajinách. Za svoje teoretické a praktické výkony bol ocenený najvyššími štátnymi vyznamenaniami. Osobitne oceňujeme jeho záujem o rozvoj Kysúc, ktorý osvedčoval dlhé roky ako predseda výboru Spolku Kysučanov v Bratislave, predchodcu dnešnej Kysuckej kultúrnej nadácie. (prevzaté zo stránky mesta Čadca)