Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Deň otvorených dverí 2011 - fotoreportáž

28február 2011

Dňa 24. 2. 2011 sa v Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci uskutočnil Deň otvorených dverí pre viac ako 200 návštevníkov - záujemcov o 4- a 8-ročné štúdium. Naši vyučujúci so žiakmi školy pripravili na otvorené vyučovacie hodiny rôzne prezentácie.

Pozrite si našu fotoreportáž.

Zuzana Špiláková, IV. D trieda