Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Gymnazisti z Čadce reprezentovali na Liptove skvele

7december 2010

ZenitKaždoročne pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa konajú súťaže s názvom ZENIT. Nie je tomu inak ani tento školský rok. Sú vyhlásené v odboroch Elektrotechnika, Strojárstvo a Programovanie. Nás gymnazistov zaujíma hlavne programovanie, kde v tomto školskom roku prebieha už 27. ročník. Táto súťaž je postupová a má tri kolá (školské, krajské, národné ). V tomto školskom roku sme mali v školskom kole celkom slušnú účasť. V kategórii A ( žiaci 3. a 4. ročníka ) bolo 15 súťažiacich. Víťazom sa stal Matúš Pikuliak, druhý v poradí bol Matej Kloska. Školské kolo sa konalo 9. 11. 2010. Tu neprogramátori porazili programátorov.

V kategórií B ( žiaci 1. a 2. ročníka) boli štyria súťažiaci z 2.E. Palmu víťazstva si odniesol Matej Cvenček, druhý skončil Rudolf Kvašňovský.

Ako už bolo spomenuté, je to postupová súťaž a v krajskom kole nás reprezentovali prví dvaja v každej kategórii ( dané pravidlami súťaže ).

Aj napriek zlému počasiu sme 2. 12. 2010 do Liptovského Mikuláša, kde sa konalo krajské kolo, cestovali v troška oklieštenej zostave (M. Kloska nemohol cestovať).  Na pôde ŠVS v Liptovskom Mikuláši sa do súťaženia zapojilo 24 študentov, ktorí reprezentovali 12 stredných škôl v našom kraji. (  Čo si myslíte, je stredných škôl v našom kraji iba toľko? ) Po štvorhodinovej súťažnej činnosti porota pomocou testovacieho programu, ktorí mali tiež súťažiaci k dispozícii, vyhodnotila výsledky súťaže. ( Členom poroty je už niekoľko rokov Mgr. Bobek ). Aký bol ich rezultát:

Kategória A:

1. miesto: Jozef Brandys – Gymnázium A. Bernoláka  Námestovo

2. miesto: Michal Kekely – Gymnázium Varšavská Žilina

V tejto kategórii sa veľmi dobre umiestnil M. Pikuliak na 5. mieste

Kategória B:

1. miesto: Matej Cvenček – Gymnázium J.M.Hurbana Čadca

2. miesto: Rudolf Kvašňovský  - Gymnázium J.M.Hurbana Čadca

 

Víťazi, ktorí skončili na prvých dvoch miestach budú náš kraj reprezentovať v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 27. – 29. 1. 2011v Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky

 

Držíme Vám veľmi prsty.

 

 

                                                    Mgr. Jozef Bobek

Zenit

Zenit

Zenit

Zenit

Zenit

Zenit

Zenit