Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

INEQUALITY AND JUSTICE (For the Most and Least Innocent)

8apríl 2013

Štvrtok, 21. marec, sa na pôde  bilingválnej sekcie nášho gymnázia niesol v duchu kultúrnej a názorovej diverzity v rámci štvrtého modelového zasadania Organizácie spojených národov.

Študenti tretieho, štvrtého a piateho ročníka si vzali na plecia neľahkú úlohu zastupovania jednej z krajín sveta v otázke týkajúcej sa dvoch najchúlostivejších sfér sociálneho života, a to oblasť života detí a väzňov. Na simulovanom valnom zhromaždení organizácie sme privítali aj študentov z českého  a poľského gymnázia a spolu sme sa snažili dospieť k jednotnej rezolúcii, ktorá by lepšie zabezpečovala uplatnenie práva týchto dvoch skupín na lepší a hodnotnejší život.

Napriek rozdielnym názorom delegátov krajín, ktorý sa, samozrejme, nie vždy zhodoval s osobným názorom študenta reprezentujúceho tú ktorú krajinu, sme spoločnými silami dospeli k prijatiu rezolúcie a naše zasadanie sme ukončili jej vyhlásením.

Vďaka patrí vedeniu školy, ktoré nám umožnilo opäť raz angažovať sa vo svetových otázkach na pôde našej školy, ako všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na oficiálnom a dôstojnom priebehu tohto zasadania, a to  najmä generálnej tajomníčke, asistencii, delegátom a , v neposlednom rade, našej pani profesorke Mgr. Zuzke Gavlasovej za podporu a pomoc pri tvorení a plnení takejto náročnej úlohy.