Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Jedinečný krajský stredoškolský parlament

9december 2014

Žiaci žilinského kraja majú ako jediní na Slovensku možnosť byť členmi krajského stredoškolského parlamentu. Krajský stredoškolský parlament(KSP) bude poradným orgánom predsedu Žilinského samosprávneho kraja v oblasti politiky mládeže. Parlament bude tvorený zástupcami žiakov z jednotlivých stredných škôl z regiónov Orava, Liptov, Kysuce, Turiec a Horné Považie, bez ohľadu na zriaďovateľa, čím sa chce zdôrazniť, že v jednote je sila. Zo štatútu citujeme nasledujúce ciele :

„Krajský stredoškolský parlament:

  1. reprezentuje záujmy žiakov stredných škôl,
  2. poskytuje pomoc a podporuje spoluprácu medzi žiakmi stredných škôl, zameranú na rozvoj školy,
  3. prispieva k demokratickému rozvoju školského vzdelávacieho systému v Žilinskom kraji,
  4. podporuje solidaritu a porozumenie medzi mladými ľuďmi,
  5. organizuje aktivity pre členov stredoškolského parlamentu,
  6. komunikuje so žiackymi školskými radami v Žilinskom kraji,
  7. vytvára podmienky pre uspokojovanie potrieb mládeže v Žilinskom kraji,
  8. aktívne sa podieľa na živote spoločnosti v kraji....“

Plánované sa stalo skutočnosťou a dňa 8.12.2014 o 10:00 hod. v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnilo prvé, historické zasadnutie parlamentu. Na zasadnutí boli prítomní významní hostia, medzi nimi aj predseda  Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraj Blanár. Po predstavení fungovania parlamentu a spolupráce Žilinského samosprávneho kraja, sa prítomným prihovoril Ing. Juraj Blanár.

Zdôraznil úlohu mladých ľudí a význam zapájania do verejného života, pretože je najjednoduchšie povedať: „ toto sa mňa netýka“. Mnohí si to povedia aj, napr. pri Nežnej revolúcii, ktorej 25. výročie sme si pripomenuli. Pre mnohých je to dôležitý medzník, pretože priniesla slobodu a demokraciu. Demokraciu nie však v zmysle, že môžem všetko, ale v spojení aj so zodpovednosťou. Ing. Juraj Blanár vyzdvihol aj ochotu žiakov participovať na krajskom stredoškolskom parlamente: „Som rád, že ste zareagovali na našu výzvu a tým môžeme spoločne vytvárať priestor pre generáciu, ktorá má názor. My tu večne nebudeme, čas je neúprosný a je dôležité, aby prišli ľudia rozhľadení, inteligentní..Je mi veľkým potešením, že až 86 škôl v žilinskom kraji ( 99%), čo je približne 27 000 žiakov sa chce podieľať na fungovaní parlamentu.“

Na záver zaželal parlamentárom veľa úspechov, aby dokázali názory spracovať, odprezentovať a posunúť tým, čo ich budú napĺňať.  Začiatok bude dobrým impulzom pre vzájomné hľadanie, počúvanie.

Prejav Juraja BlanáraDelegačný list

Ďalším bodom v programe bola voľba predsedu krajského stredoškolského parlamentu. Medzi kandidátov patrili 6 žiaci, ktorí  predstavili svoj program a následne prebehli tajné voľby, kde si žiaci zvolili za predsedu žiačku Umeleckej školy v Žiline, Barboru Kučeríkovú a podpredsedu Branislava Kováča. Nová predsedníčka sa s radosťou ujala slova a definitívnou bodkou bolo schválenie štatútu parlamentu, už za jej réžie.

Sme veľmi radi, že Gymnázium J. M. Hurbana zastupovala žiačka Nina Podmanická, ktorá prijala z rúk Ing. Juraja Blanára delegačný list, ktorým sa stala právoplatnou členkou parlamentu.

Prejav Juraja Blanára

Veríme, že nás bude naďalej úspešne zastupovať a podarí sa jej presadiť mnoho pozitívnych zmien pre školu a žiakov.

Mgr. Gabriela Chalupková, koordinátorka pre radu žiakov