Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Konferencia - Európa v intenciách vedy a techniky

6február 2010

Veda a technika

Každý z nás sa trocha bojí vecí, ktoré nepozná a musím priznať, že aj my sme sa trocha obávali, keď sme dostali ponuku zúčastniť sa na novovzniknutej študentskej konferencii Európa v intenciách vedy a techniky pod záštitou Žilinskej univerzity v Žiline a Súkromného slovensko-anglického gymnázia v Žiline. Viacero našich študentov sa rozhodlo otestovať svoje schopnosti a prihlásili sa na konferenciu a z týchto našich mladých vedcov, boli vybratí dvaja: Tatiana Budurová (IV. F) a Matej Kloska (IV. G).

Konferencia sa konala v aule Strojníckej fakulty Žilinskej Univerzity. Je treba povedať, že už len prechádzka po tejto novučičkej budove bola pre nás zážitkom a krásne sme si ju užili. Konferenciu otvorili zástupcovia Žilinskej univerzity, ktorí študentov privítali a informovali ich o možnostiach štúdia na Žilinskej Univerzite (a mnohí študenti vyzerali, že by sa veľmi radi nechali pozvať). Konferencia sa pomaly rozbehla. Študenti boli spočiatku veľmi nervózni, pretože to nie je nič ľahké prednášať za vysokoškolským pedagógom, preto boli počiatočné prezentácie poznačené váhavosťou a aj nesmelosťou. Ľady sa zlomili po skvelej prezentácii fyzikálnej práce na tému Camera Obscura. Zostatok konferencie sa aj vďaka týmto študentom niesol v uvoľnenom duchu.

Medzi prezentujúcimi zažiaril aj náš Matej Kloska, ktorý svojou prezentáciou zažiaril a dostal mimoriadnu cenu poroty. Ocenení boli študenti troch žilinských gymnázií, ktorým k ich úspechom srdečne blahoželáme a dúfame, že aj na budúci rok sa nám podarí umiestniť sa.

Mgr. Jana Tudíková

Veda a technika

Veda a technika

Veda a technika

Veda a technika