Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

22február 2014

V pondelok, 10. februára, sme sa síce nestretli pod olympijskými kruhmi v Soči, no olympijský duch nás počas celého dňa sprevádzal aj v budove anglicko-slovenskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia. Našou jedinou disciplínou bola angličtina, no nerozdal sa len jeden set diplomov. V každej z ôsmych kategórií bojovali o víťazstvo a miestenku na celoštátne kolo výhercovia obvodných kôl z celého Žilinského kraja. Tento rok to bolo spolu 90 súťažiach. Úlohy porotcov a členov odborných komisií sa zhostilo 35 vyučujúcich anglického jazyka z našej a ďalších škôl v kraji a tiež 5 lektorov z Anglicka, Walesu a Spojených štátov.

Olympiáda v anglickom jazyku pozostáva z písomnej časti, kde sa preveruje znalosť gramatiky, slovnej zásoby a zdatnosť v čítaní s porozumením a počúvaní. Mnoho súťažiach má v oveľa väčšej obľube druhú, ústnu časť. Situačná úloha je pre mnohých veľkou výzvou, ale i možnosťou zmerať svoje sily v „súboji“ s lektorom, pre ktorého je angličtina rodným jazykom. Posledná časť, vytvorenie príbehu podľa obrázkovej predlohy, je skúškou obratnosti v gramatike, slovnej zásobe a najmä fantázii.

Dvadsiaty štvrtý ročník krajského kola olympiády v anglickom jazyku, ktorý naša škola organizuje už 10. krát prebehol bez problémov a v príjemnej atmosfére najmä vďaka obetavosti a skvelej organizácii zo strany pani zástupkyne pre bilingválnu sekciu Mgr. Renáty Marcovej.

Naše gymnázium malo tento rok tri želiezka v ohni. Lucka Kičková z Oktávy A bojovala medzi najlepšími tretiakmi a štvrtákmi z kraja. Jakub Ludrovský z III.G obsadil druhé miesto v kategórii anglofóni, a musíme skonštatovať že víťazstvo mu uniklo len o ten povestný „chlp“. A na záver môžeme s hrdosťou povedať, že máme aj obdobu zlatej Nasti Kuzminovej. Naša žiačka z II. D, Zuzka Vaclavíková, postúpila vo svojej kategórií na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať v marci v Bratislave. Držíme palce Zuzka!

Mgr. Michala Patyková