Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Krajské kolo SOČ

10apríl 2010

Stredoškolská odborná činnosť po svojom okresnom kole pokračovala ďalšou prehliadkou a to krajským kolom, ktoré sa tento rok uskutočnilo 9. 4. 2010 v priestoroch Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Spojená škola poskytla všetkým súťažiacim veľmi dôstojné podmienky na prezentovanie. O obľúbenosti tejto súťaže svedčí aj fakt, že sa jej zúčastnil aj župan žilinského kraja Juraj Blanár, prednostka Krajského školského úradu Zuzana Akantisová, ktorá aj 32. ročník otvárala sympatickým prejavom.

32. ročník obsahoval 184 prác, takže porotcovia mali skutočne čo robiť a sami uznali, že mnohé práce boli pre nich obohatením a vyslovili slová uznania.

Našu školu zastupovalo 15 študentov, ktorí sa veľmi zodpovedne pripravili a úspešne reprezentovali našu školu. O našich úspechoch svedčí fakt, že sme získali tri 3 miesta a to v odbore chémia: Renáta Babišová, Ľubomíra Závodníková, Eva Ďurkáčová, v odbore biológia: Patrícia Ďurčanová, Tomáš Urbánek, v odbore história: Michaela Lašová, Miroslava Plevková a nakoniec to najlepšie, prvé miesto v odbore informatika získal Matej Kloska, ktorý očaril porotu svojou skvelou prácou a našu školu bude reprezentovať na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch od 28- do 30. 4. 2010 v meste Košice.

Veríme, že aj ďalší rok bude pre našu školu tak úspešný a zapoja sa aj ďalší študenti.

Mgr. Gabriela Chalupková, metodik SOČ

SOČ

Príprava na otvorenie SOČ

SOČ

SOČ

Obhajoba v odboroch

SOČ

Čakanie na výsledky

SOČ

Preberanie cien - 1. miesto Matej Kloska

SOČ

Preberanie cien - Patrícia Ďurčanová a Tomáš Urbánek

SOČ

Preberanie cien - Miroslava Plevková a Michaela Lašová

SOČ

Preberanie cien - Renáta Babišová a Ľubomíra Závodníková