Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Motýle priniesli úspech

26marec 2012

Motýľ je charakteristickým radom hmyzu, ktorého druhov je vyše 180 tisíc. Má jemne stavané telo, blanité krídla sú plátnom, na ktoré matka príroda maľuje svoje majstrovské diela. Každoročne sú niektoré z motýľov neodmysliteľnou súčasťou (aj) kysuckých letných lúk.

Janko Kočíšek (IV. D) je šikovným študentom nášho gymnázia. Vlastnými krídlami síce nedisponuje, zato doma ich má okolo 100 kusov. Tento mladý muž má totiž neobyčajnú záľubu - zbiera motýle, ktorých už vlastní asi 50. A nie len že ich zbiera, o ich existencii, výskyte v našom regióne a ochrane má prehľad, za aký by sa nehanbil žiaden odborník.

Práve pre to, že má poznatky v tejto oblasti, zúčastnil sa medzinárodnej konferencie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde tento svoj koníček prezentoval.

Konferencia pod názvom  "BIOLÓGIA V ŠKOLE DNES A ZAJTRA" sa konala v dňoch 30.-31.01.2012 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Bola stretnutím slovenských, českých aj poľských  biológov z rôznych vedeckých inštitúcií, vysokých škôl, ktorí predstavovali svoje diela, týkajúce sa, ako inak, biológie.

Zúčastnilo sa dokopy 29 členov. V prvý deň prednášali profesori, ktorých univerzita pozvala. Na druhý deň prezentovali svoju činnosť študenti vysokých škôl v podobe bakalárskych či diplomových prác.

Keďže konferencia prioritne nebola určená pre stredoškolákov, Ján Kočíšek bol jediným zástupcom tejto kategórie. Možnosť prezentovať sa vzal však ako výzvu a tiež predprípravu na SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Konferencie sa zúčastnil aj so svojím konzultantom Mgr. Milanom Zemanom.

S prácou "MAPOVANIE DENNÝCH MOTÝĽOV NA KYSUCIACH" vystúpil ako predposledný. Mal pripravenú výbornú prezentáciu s vlastnými fotografiami, nechýbali ani vypreparované zbierky motýľov, ktoré nadšencov biológie uchvátili. Najväčším žolíkom mladého študenta bol však vynikajúci ústny prejav a podanie. Poslucháči si oddýchli od zložitej terminológie, Janko im problematiku ochrany motýľov či antropogénnych vplyvov na motýle vysvetlil ľudsky, s iskrou v očiach tak, že bolo očividné, že jeho motýle sú jeho vášňou.

Aj keď za svoju unikátnu zbierku a výborný výkon nezískal medailu, ani žiadne vecné ceny /na konferencii nešlo o súťaženie, ale prezentovanie/, jeho prezentácia zožala obrovský úspech a dostalo sa mu potlesku od viacerých odborníkov, čo bolo pre nádejného budúceho biológa najväčšou odmenou.

 (madalenne)

Jánk Kočíšek - KTV

The player will show in this paragraph

Ján Kočíšek