Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Naše gymnázium a Slovenská Národná Rada

11marec 2012

V chladný štvrtok 9. februára niekoľko našich študentov vyrazilo preskúmať SNR. Pod vedením pani profesorky Gavlasovej sme si razili cestu do hlavného mesta, ktoré nás privítalo teplejším počasím a časovou tiesňou. Po chvíľkovom zhone sa nám podarilo dosiahnuť budovu SNR, všetci si radi natiahli kĺby a diskutovali o svojich očakávaniach.

Nadšenie z postupu utlmila letisková kontrola, ktorú každý z nás musel podstúpiť, no dobrá nálada nikoho neopustila. Krátke zoznámenie so vstupnou halou nasledoval presun na balkón do samotnej rokovacej miestnosti, kde sme si mali možnosť prezrieť poloprázdnu sálu, no pomerne aktívne osadenstvo, ktorého dojem kazili len ospalí jednotlivci.

Pravdepodobne najzaujímavejšiu časť našej exkurzie sme si užili pošas besedy s kvartetom politikov, ktorej predchádzal krátky úvod, zahŕňajúci informácie o samotnej budove a najstarších politických stranách, či vzniku SNR. Samotnú diskusiu s politkmi tvorili naše otázky a ich odpovede. Kedže sme boli vyzvaní pýtať sa čokoľvek, témy boli rozmanité. Dotkli sme sa tohtoročných politických strán, kandidujúcich do parlamentu, zaujímali sme sa o ich vládne programy a prípadné prognózy do budúcnosti. Nevynechala sa ani populárna téma vysokých platov našich štátnych predstaviteľov a otázky doputovali i k nezamestnanosti absolventov vysokých škôl. Ale keďže naši sprievodcovia sa museli vrátiť k svojim pracovným povinnostiam, boli sme i my nútení sa so SNR rozlúčiť. Ostalo v nás niekoľko pozitívnych dojmov a dostatok podnetov na zaplnenie spiatočnej cesty rozhovormi.

Nárdoná rada Slovenskej republiky