Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Návšteva otca biskupa

2máj 2010

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci bolo poctené vzácnou návštevou biskupa nitrianskej diecézy Mons. Viliama Judáka. Počas uplynulého roka bolo hlavná budova gymnázia kompletne zrekonštruovaná, renovácii sa nevyhla ani učebňa náboženskej výchovy. Pri tejto príležitosti sme požiadali o požehnanie tejto učebne, pána biskupa Judáka.  On ako absolvent nášho gymnázia, naše pozvanie prijal a tak bola zorganizovaná krátka beseda.  Táto beseda prebiehala na Gymnáziu J.M.Hurbana 27.apríla 2010 a skladala sa z troch častí, začali sme požehnaním už spomínanej učebne, nasledovala krátka prezentácia z činnosti našej školy a nakoniec diskusia, počas ktorej  pán biskup odpovedal na otázky študentov. Po tejto spoločne strávenej hodine, sme všetci odchádzali spokojní, študentom boli zodpovedané otázky a pán biskup sa opäť raz aj keď len na chvíľu, no vrátil do študentských čias a hlavne s pocitom, že sa nám bude v požehnanej učebni nielen dobre učiť, ale že aj vďaka tomuto požehnaniu môžeme cítiť prítomnosť nášho milujúce Boha.

Monika Jaššová, II.F

otec biskupotec biskup

otec biskup

miestnosť náboženstva

miestnosť náboženstva