Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Ocenení učitelia si prevzali Gorazdove medaily

28marec 2010

Cena GorazdaPri príležitosti Dňa učiteľov si desiatky pedagógov prevzali z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja  ocenenia za pedagogickú činnosť. Učitelia boli odmenení nielen za dlhoročnú pedagogickú prácu, ale aj inovatívny prístup k vyučovaniu, starostlivosť o nadaných žiakov i mimoškolské aktivity.

Tradičné odovzdávanie medailí sv. Gorazda sa uskutočnilo pri príležitosti dňa narodenia učenca a pedagóga Jána Amosa Komenského, ktorý je zároveň Dňom učiteľov.

(zdroj:  http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5790)

 

Medzi ocenenými bola i naša pani zástupkyňa Mgr. Renáta Marcová.

Blahoželáme.

ocenenie

ocenenie