Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Ocenenie Gorazdovou medailou

1apríl 2014

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva si dnes z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.

Pracovníci z oblasti školstva boli odmenení za dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, úspešnú prácu so zdravotne hendikepovanými žiakmi či žiakmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

(zdroj textu a  fotografií: webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - http://www.minedu.sk/pri-prilezitosti-dna-ucitelov-ocenil-minister-skolstva-dusan-caplovic-uspesnych-pedagogov-a-dalsie-osobnosti/)

Ocenenie pani zástupkyne Slaziníkovej medailou sv. Gorazda

Medzi ocenenými bola i naša pani zástupkyňa Mgr. Vlasta Slazinkíková. Blahoželáme!