Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Žiak Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci ocenený ministrom školstva Slovenskej republiky Dušanom Čaplovičom

19november 2012

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič v stredu 14. novembra 2012 ocenil žiakov a študentov za úspechy v predmetových olympiádach a športových súťažiach. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva si 14. novembra 2012 prevzalo z rúk ministra Dušana Čaploviča Pamätné listy sv. Gorazda 72 žiakov z celého Slovenska. Ocenení boli za úspešnú reprezentáciu na medzinárodných predmetových olympiádach, športových a vedomostných súťažiach. Slávnostné odovzdávanie pamätných listov sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli Bôrik. Medzi úspešnými bol Lukáš Sadlek, žiak Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Sme nesmierne šťastní, že reprezentoval našu školu a ako jediný aj kysucký región. Celá slávnosť prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére, dobroprajnosti, srdečnosti... Ocenení s rozžiarenou tvárou prijímali pamätné listy od ministra školstva a odovzdali všetkým nám prítomným kus pozitívnej energie. Záver slávnosti ukončil náš žiak Lukáš Sadlek slávnostným prejavom, z ktorého vyberám niekoľko myšlienok: „Spisovateľ Napoleon Hill vyslovil myšlienku : Úsilie sa prejaví iba vtedy, ak sa človek odmietne vzdať. Dnes sme sa tu stretli preto, aby bolo ocenené toto úsilie. No aký význam by mala naša snaha, keby sme nemali príležitosť zužitkovať ju? Takmer nijaký. Preto mi dovoľte, aby som v mene všetkých ocenených poďakoval Vám, pán minister, za Váš záujem o talentovaných žiakov. Určite hovorím pravdu, ak poviem, že dnešný deň je pre nás motiváciou, povzbudením a výzvou zároveň. Motivuje a vyzýva nás k tomu, aby sme svoj úspech nielen zopakovali, ale dokonca ho aj vylepšili, ak je to možné.“ Svojou usilovnosťou, skromnosťou Lukáš zaujal aj ministra školstva, ktorý sa mu osobne poďakoval za reprezentáciu školy a aj Slovenskej republiky a povzbudil ho, aby naďalej pokračoval v doterajšej činnosti. So svojimi pocitmi sa podelil aj Lukáš Sadlek: „Veľmi si vážim ocenenie pána ministra. Je to veľká výzva pre mňa, aby som sa naďalej vzdelával a ešte aspoň raz dostal podobné ocenenie. Osobne by som sa chcel poďakovať našej pani riaditeľke RNDr. Anne Čerchlovej, ktorá mi umožnila dopracovať sa k tomuto významnému oceneniu a ďakujem jej aj za veľkú dôveru, ktorú do mňa vkladá.“

Na záver si môžeme len zaželať, že chceme mať ešte veľmi veľa takýchto šikovných žiakov a ich úspechy sú pre nás učiteľov hnacím motorom, ktorý sa nedá nahradiť ničím materiálnym.

Mgr. Gabriela Chalupková

Článok a fotogaléria - webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky