Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Ocenenie prednostkou krajského školského úradu

16december 2009

DiplomKrajský školský úrad v Žiline už niekoľko rokov vyjadruje uznanie najúspešnejším žiakom všetkých škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci tohtoročnej nominácie sa medzi študentov vybraných na ocenenie prednostkou KŠU Ing. Zuzanou Akantisovou dostal aj Matej Kloska, žiak IV. G slovensko-anglickej bilingválnej sekcie. Matej minulý rok zažiaril na stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v odbore „02 – matematika, fyzika, informatika“, v ktorom so svojím frameworkom Snazzy! postupne povyhrával všetky kolá SOČ vrátane toho najcennejšieho – celoslovenského.

Slávnostné stretnutie všetkých ocenených spolu s pedagógmi, ktorí im pomáhali, sa odohralo 16. decembra 2009 v priestoroch KŠÚ v Žiline. V útulnej atmosfére si žiaci prevzali diplom spolu s malým darčekom a pri príjemnom občerstvení, na ktoré ich pani prednostka pozvala, v krátkosti predstavili ostatným svoje úspechy.

Meno a priezvisko

Škola

Pedagóg

Dominik Gaňa

Špeciálna základná škola internátna

Mgr. Zdena Počarovská

Kristína Chromčáková

Špeciálna základná škola internátna

Ing. Marián Glonek

Martin Hagara

Gymnázium bilingválne

Mgr. Juraj Ferko

Matej Kloska

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Ing. Alexander Kubáni

Andrej Železňák

Gymnázium Martina Hattalu

Ing. Jana Hozová

Andrej Lenčucha

Gymnázium Martina Hattalu

Ing. Jana Hozová

Diana Jeleňová

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Mgr. Tatiana Stanová

Mária Balgová

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

PhDr. Beáta Makovická

Bernardína Horváthová

Špeciálna základná škola

Mgr. Peter Kobolka

Martina Košová

Špeciálna základná škola

Mgr. Alena Pálušová

Ondrej Fongus

Spojená škola

Mgr. Katarína Kučišová

Dominika Sokolovská

Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola

Mgr. Beata Králiková

Jozef Dišek

Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola

Mgr. Beata Králiková

Tomáš Janikovský

Odborné učilište

Mgr. Ondrej Lupták

Igor Kapusta

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Zuzana Plichtová, Ján Kolcún

Barbora  Holubová

Odborné učilište

Iveta Cigániková

Alena  Janíková

Odborné učilište

Iveta Cigániková

 

Diplom

Matej KloskaSpoločná fotka

foto:Ing. Alexander Kubáni

Matej Kloska

 

Matej Kloska

foto: krajský školský úrad Žilina