Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Ocenenie výnimočných žiakov pri príležitosti dňa študentov

27november 2014

Každá škola má výnimočných a talentovaných žiakov. Ich úspechy častokrát neostávajú ukryté len na pôde školy, ale dozvedá sa o nich široká verejnosť. Pri príležitosti medzinárodného dňa študentov sa rozhodol aj zriaďovateľ Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci- Okrený úrad v Žiline, oceniť úspešných žiakov.

Slávnostné ocenenie sa uskutočnilo 20.11.2014 na pôde Konzervatória v Žiline. Práve žiaci konzervatória otvorili slávnosť hudobným vstupom a preukázali obrovský talent. Talent preukázala aj naša žiačka, Miriam Slezáková, ktorá sa predstavila s básňou a tým zdôraznila krásu slávnosti.

Žiakom sa prihovoril aj vedúci odboru školstva Okresného úradu Ing. Viliam Rojko. Vo svojom prejave zdôraznil význam sviatku, poukázal na osobnosť Jána Opletala a jeho úlohu v boji za slobodu a demokraciu. Úprimne sa potešil mnohým talentovaným žiakom, ktorí vynikajú v rôznych oblastiach. Vyzdvihol, že mnohých z nich ocenil aj minister školstva a to pamätným listom sv. Gorazda.

Ing. Viliam Rojko poďakoval aj učiteľom, ktorí žiakov viedli a aj vďaka ním dosiahli žiaci mnohé úspechy. Ich obetavosť, kreativita, trpezlivosť je obdivuhodná.

Talentovaní žiaci boli ocenení pamätným listom. Našu školu zastupoval predseda rady žiakov Erik Juriš. Ocenený bol za výnimočnosť, vyzdvihnutý bol jeho talent pri organizovaní školských aj mimoškolských akcií. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že škola sa stala súčasťou jeho života, nie však nútené zlo, ale prostriedok k napredovaniu a rozvoju.

Ocenení študenti

Slávnostné oceňovanie bolo ukončené krátkym kultúrnym programom, ktorý si pripravili žiaci škôl v žilinskom kraji.

Na záver sa organizátori rozlúčili s myšlienkou od J. A. Komenského: Sila pravdy je nepremožiteľná, keď je vyzbrojená svetlom poznania.

Mgr. Gabriela Chalupková