Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Okresné kolo SOČ

11marec 2012

Aj v školskom roku 2011/ 212 sa naši študenti zapojili do SOČ- teda do stredoškolskej odbornej činnosti. Je veľmi sympatické a chvályhodné, že študenti venovali svoj voľný čas práve na napísanie odbornej práce, ktorú posúdila odborná porota. Tento rok sa konal už 34 ročník SOČ, okresné kolo sa uskutočnilo 29.2. 2012 na SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou. Našu školu zastupovali 6 študenti, ktorí našu školu veľmi pekne reprezentovali a sme na nich určite hrdí. Celé okresné kolo prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére a samozrejme, že všetci sme netrpezlivo očakávali výsledky a v tomto prípade sa oplatilo čakať.

Výsledky okresného kola

  • Odbor Biológia- 1.miesto: Ján Kočišek, 4.D, práca s názvom: Motýle
  • Odbor Geografia- 1.miesto: Monika Odrobiňáková, 3.B, práca s názvom: Rómovia -najdynamickejšia menšina na Slovensku
  • Odbor História, politológia, právne vedy: 1.miesto: Mária Šupolová, 4. D, práca s názvom: Druhá svetová vojna a Kysuce
  • Odbor Zdravotníctvo: 3. miesto: Ľubica Joppeková, 3.F, práca s názvom Gilbertov syndróm

Našim študentom srdečne blahoželáme a prajem veľa úspechov na krajskom kole, ktoré bude v Martine.

Mgr. Gabriela Chalupková, metodik SOČ

Diplom - Ján Kočišek