Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Olympiáda v anglickom jazyku

19február 2013

Február je už tradične na našej školy olympijským mesiacom. I tento rok sa v budove slovensko - anglickej biligvalnej sekcie Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci  konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. V pondelok 11. februára sa 77 súťažiacich z celého Žilinského kraja stretlo v boji o postup do celoslovenského kola tejto dlhoročnej súťaže vedomostí a talentu. Súťažiaci boli rozdelení do ôsmych kategórií, od žiakov základných škôl po žiakov bilingválnych gymnázií a žiakov, ktorých jeden či obaja rodičia sú z anglicky hovoriacich krajín.

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V rámci štrukturálnych zmien nás náš zriaďovateľ OU v Žiline poveril zorganizovaním tejto súťaže. Naša škola sa samozrejme opäť rada zhostila tejto úlohy. Celé podujatie na vysokej profesionálnej úrovni organizačne zabezpečila Mgr. Renáta Marcová, zástupkyňa riaditeľky pre slovensko-anglickú bilingválnu sekciu. Predsedom poroty bol Mgr. Jozef Medvecký z Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Tento rok sme okrem členov ôsmych odborných komisií privítali aj štyroch zahraničných lektorov, ktorí zrealizovali posluchové cvičenia a situačné úlohy. Súťažiaci i učitelia zo zúčastnených škôl si pochvaľovali príjemnú atmosféru školy a ďakovali za našu ústretovosť, pohostinnosť a profesionálny prístup.Gymnázium J.M. Hurbana reprezentovali dvaja žiaci v dvoch súťažných kategóriách.  Víťaz okresného kola Dominik Súhrada so Sexty A nás reprezentoval v kategórií 2A. Druhým zástupcom našej školy bol Boris Filo žiak 4. F, ktorý sa v náročnej kategórii 2C1 - anglofóni umiestnil na peknom štvrtom mieste. Naša škola je hrdá na to, že sa u nás aj tento rok uskutočnila táto prestížna súťaž a tešíme sa na ďalší ročník ukážky talentu a nadania žiakov všetkých škôl Žilinského kraja.