Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Oznam

11september 2012

Riaditeľstvo školy na základe §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom z organizačných dôvodov na deň 13. 09. 2012 riaditeľské voľno.