Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Rozvrh hodín v období maturitných skúšok

16máj 2014

Pondelok 19.5.2014

Trieda

1.

2.

3.

4.

5.

miestnosť

Kr.A

ANJ-Va

NEJ-Bí

NAB-Ke

ANJ-Va

OBN-Mo

Uč.112

I.C

MAT-Be

ANJ-De

DEJ-Hu

MAT-Be

BIO-Sz

I.C

I.D

INF-Sč

MAT-Be

INF-Sč

BIO-Sz

ANJ-Dr

I.D

I.E

NEJ-De

ANJ-Va

MAT-Be

NEJ-Bí

MAT-Be

I.E

I.F

CHE-Vo

CHE-Vo

ANJ-De

DEJ -Mo

NAB-Ke

 

I.G

DEJ -Mo

ANJ-Dr

CHE-Vo

CHE-Vo

INF-Kn

 

Sx.A

ANJ-Ce

INF-Sč

NEJ-Bí

ANJ-Dr

INF-Sč

Sp.A

II. C

NEJ Sz

NAB-Ke

ANJ-Dr

INF-Sč

ANJ-Va

II.C

II.D

UKL-Ku

NEJ Sz

ANJ-Ce

DEJ-Hu

ANJ-Ce

II.D

II.E

NAB-Ke

UKL-Ku

ANJ-Va

SJL-Ku

SJL-Ku

II.E

II. F

ANJ-Dr

DEJ-Mo

INF-Kn

FYZ-KV

CHE-Vo

 

II. G

INF-Kn

INF-Kn

DEJ-Mo

NAB-Ke

FYZ-KV

 

Utorok 20.5.2014

Trieda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

miestnosť

Kr.A

INF-Sč

UKL-Ku

NEJ-Bí

OBN-Mo

OBN-Mo

 

Uč.112

I.C

MAT-Be

ANJ-De

INF-Sč

RUJ-Bí

Prednáška: uč.213-Bí

I.C

I.D

FRJ-Pu

MAT-Be

MAT-Be

FRJ-Pu

NEJ-Rk

 

I.D

I.E

ANJ-Ce

FYZ-Ol

FYZ-Ol

MAT-Be

MAT-Be

 

I.E

I.F

ANJ-De

MAT-Nd

MAT-Nd

FYZ-Kv

ANJ-Bj

 

 

I.G

Geg-Ma

ANJ-Bj

FYZ-Kv

MAT-Nd

MAT-Nd

 

 

Sx.A

NEJ-Bí,Sz

CHE-Kz

Prednáška: uč.213- Dr

CHE-Kz

 

Sp.A

II.C

ANJ-Dr

INF-SČ

UKL-Ku

FYZ-Ol

NEJ -Sz

 

II.C

II.D

FYZ-Ol

NEJ -Ch,Rk

CHE-Kz

CHE-Kz

ANJ-Ce

 

II.D

II.E

Prednáška: uč.213 - Bj, Sz

ANJ-Va

INF-Sč

INF-Sč

 

II.E

II. F

FYZ-Kv

HIS-Sm

NEJ-CH,Ma

MAT-Bj

ANJ-Sm

 

 

II. G

MAT-Nd

FYZ-Kv

ANJ-Šm

ANJ-Šm

FYZ-Kv

 

 

Streda 21.5.2014

Trieda

1.

2.

3.

4.

5.

miestnosť

Kr.A

MAT-Bv

MAT-Bv

NEJ-Bí

Geg-Ma

ANJ-Va

Uč.112

I.C

RUJ-Bí

MAT-Be

ANJ-De

FYZ-Ká

UKL-Ku

I.C

I.D

Prednáška: UČ.213-Ká,Pu

FYZ-Ká

MAT-Be

ANJ-Dr

I.D

I.E

MAT-Be

NEJ-Bí,De

Prednáška: uč.213- Sz

MAT-Be

I.E

I.F

ANJ-De

Prednáška: Kys.knižnica - KV,Vo

BIO-Kš

ANJ-Bj

 

LG

FYZ-Kv

CHE-Vo

BIO-Kš

Prednáška: Kys.knižnica - Bj,Vo

 

Sx.A

GEG-Ma

ANJ-Ce

ANJ-Dr

UKL-Ku

NEJ -Sz

Sp.A

II.C

FYZ-Ol

MAT-Ká

CHE-Ze

ANJ-Va

ANJ-Ce

II.C

II.D

NEJ-CH,Rk

FYZ-Ol

NEJ-CH,Rk

FYZ-Ol

BIO-Kš

II.D

II.E

BlO-Ze

BlO-Ze

MAT-Be

CHE-Ze

CHE-Ze

II.E

II. F

NEJ/RUJ

Pu,Rk

UKL-Ku

CHE-Ky

ANJ-Sm

CHE-Ky

 

II. G

CHE-Ky

ANJ-Šm

CHE-Ky

ANJ-Šm

 

KURZ na obranu života a zdravia - 3.ročník

TRIEDY

Pondelok

19.5.2014

Utorok

20.5.2014

Streda

21.5.2014

VII.A-20Š.

Vk

Vk

Vk

III.C-30Š.

Kč, Ze

Šv, Kč

On, Sk

III.D-27Š.

Sk

On, Ro

Šv, Ro

III.E-25Š.

On

III.F-28Š.

Ba, Kz

Sk, Ze

Tr

III.G-27Š.

Tr

Ba

Ba