Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Scientia Pro Futuro

14december 2010

SPFV dňoch 28.11 – 1.12. 2010 sme sa zúčastnili Týždňa vedy a techniky 2010 v Bratislave, ktorý sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu v Kongresovom centre Technopol.

Veda a technika sú jedným zo základných pilierov rozvoja úspešnej spoločnosti, o ktorej sa v ostatnom čase hovorí ako o poznatkovej či vedomostnej. Popularizácia vedeckých poznatkov je veľkou výzvou, ktorú treba prijať. Preto bol  tohtoročný Týždeň vedy a techniky spojený    s Celoštátnou súťažnou prehliadkou vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia pro futuro 2010, ktorej  sme sa zúčastnili s našim projektom: Porovnanie kvality povrchových vôd medzi riekami Kysuca a Moy.

Prehliadky sa zúčastnilo 65 žiakov, ktorí predstavili 53 bádateľských projektov z oblasti biológie, chémie, fyziky či techniky. Synchrónne s celoštátnou prehliadkou sa uskutočnila i III. konferencia Quo Vadis, vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2010.

Ľubomíra Závodníková, Renáta Babišová, III.G

SPF

SPF

SPF

SPF