Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Úradné hodiny počas prázdnin

3júl 2014

V pracovných dňoch počas prázdnin (30.06.2014 - 29.08.2014) bude služba v kancelárii školy k dispozícii v čase od 9:30 do 11:30.