Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Európska značka

1október 2009

26. septembra - kedy si v Európe pripomíname Európsky deň jazykov, prevzalo vedenie našej školy z rúk ministra školstva certifikátEurópska značka

EURÓPSKA ZNAČKA 2005.

Toto ocenenie je iniciatívou Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty. Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci podalo projekt s názvom Gymnázium bilingválne višegradskej štvorky v Čadci, podľa ktorého sa realizuje štúdium v slovensko - anglickej bilingválnej sekcii. Tento projekt je výsledkom viacročnej práce nielen manažérského tímu, ale aj všetkých pedagógov našej školy. Európska značka je výsledkom snáh Európskej komisie nájsť, oceniť a zviditeľniť akékoľvek nové projekty v oblasti jazykového vzdelávania. Ide o ocenenie organizácií, ktoré realizujú zaujímavé inovačné jazykové projekty, ktoré slúžia ako príklady dobrej praxe, aké sa vo svete cenia v oblasti jazykového vzdelávania. Práve hlavná téma nášho projektu "Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie" bola vyhlásená Európskou komisiou pre rok 2005 ako jedna z dvoch priorít. Prihlásené projekty boli hodnotené na národnej úrovni a ocenené organizácie alebo jednotlivci získali certifikát Európska značka 2005, podpísaný komisárom Európskej komisie p. Figeľom a ministrom školstva SR p. Martinom Froncom. Ocenenie Európska značka za vzdelávanie je v našom európskom priestore považované za znak kvality. Za rok 2005 bolo Gymnázium J. M. Hurbana jedinou ocenenou strednou školou na Slovensku a aj preto je pre nás výzvou a záväzkom pre nasledujúce roky.