Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Naše naj hodiny

Cell Song

30. november 2014

Cell Song

Skupina 1.Y si pripravila pesničku o bunke na melódiu Prší, prší.  Chceli sme si spestriť hodinu biológie a keď nám p. profesorka  Zeljenková povedala, že si môžeme vymyslieť pesničku hneď sme sa toho chytili a naša  fantázia fungovala na plné obrátky. Zapojili sme sa  celá skupina a vymysleli to za krátku dobu.

celý článok ...

Healthy Life Style

15. február 2012

Healthy Life Style

Ako každý malý chlapec, mali sme aj my sny byť úspešnými a hrať v FC Barcelone alebo mať úder ako Mike Tyson. Smutné bolo zistenie, že to nezávisí od super trička, nových botasiek alebo pekného účesu ale iba od ťažkej a poctivej práce, viery a dodržiavania pravidiel, ktoré si sami stanovíme.

celý článok ...

Malí - Veľkí kartografi

18. december 2011

Malí - Veľkí kartografi

Nie je geografia ako geografia. Presvedčili sme sa o tom i my. Spolu s pani profesorkou Zeljenkovou sme kreslili mapu Austrálie. Rozdelení do skupín, sme každá skupina kreslili mapu iného druhu. Po 2 hodinách úspešne vykonanej práce sme mapy na seba naukladali a vznikla nám krásna Austrália.

celý článok ...

Genetika hrou

06. november 2011

Genetika hrou

Hodiny biológie na BG sekcií v piatom ročníku (blok BIO-CHE) patria k jedným z najnáročnejších. Obzvlášť genetika je pre študentov malým „strašiakom“. No napriek tomu, i v genetike je veľa možností ako ju interpretovať pomerne jednoducho a zaujímavo.

celý článok ...

Bio-rap: Cell Theory

14. september 2011

Bio-rap: Cell Theory

Začalo to dnešným ránom. 2. Y sa pripravovala na hodinu biológie netradičným spôsobom. Ako celá skupinka sme sa dohodli, že využijeme  možnosť vylepšiť si skóre na biológií netradičnou interpretáciou bunkovej teórie – RAP verzia. Napriek počiatočným obavám to nakoniec  dopadlo nad naše očakávania. Bol  to úžasný zážitok, nielenže niektorí z nás objavili svoje skryté raperské vlohy ...

celý článok ...

Filozofia

14. máj 2010

Filozofia

V súčasnosti pretrváva v mysliach mnohých ľudí, že filozofia ako vyučovací predmet by sa mohol nahradiť, dokonca vypustiť z povinných predmetov. Je očarujúce, že práve tento predmet našiel obľubu aj medzi študentov, ktorí sú zameraní na iné predmety a dá sa povedať, že teoretické podklady filozofie  nepotrebujú k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole, ale predsa, filozofia ich dokázala osloviť.

celý článok ...

Aktivita žiakov

09. máj 2010

Aktivita žiakov

Vyučovací proces má svoj cieľ, ktorý treba dosiahnuť, a preto treba aktivizovať každého žiaka v triede. Hodiny občianskej náuky v triede Sekunda A sú zámerne postavené tak, aby žiaci po prebratí teoretickej časti mohli na dané témy uvažovať, riešiť vzniknuté problémy, aplikovať prebraté učivo, prelínať vedomosti i z iných predmetov, zapájať sa do diskusie, či k výmene skúsenosti, názorov, ale aj hľadanie iných možných riešení  a pod.

celý článok ...

Kysucká stopa

22. marec 2010

Kysucká stopa

Kysucká stopaV nadväznosti na projekt Ekologická stopa sa študenti I.D. a I. G zapojili do jeho obdoby Kysucká stopa

Jeho zmyslom a podstatou bolo, aby študenti  si navzájom vymenili  informácie a taktiež zmapovali informácie o svojom regióne-teda Kysuciach, hľadali spôsob ako, čo najlepšie zachovať krásy tohto regiónu.

celý článok ...

Občianska náuka

17. december 2009

Občianska náuka

Je veľmi dôležité zvoliť čo najpriliehavejšie formy a metódy sprostredkovania informácií na danú tému žiakov. V sekunde A sa  potvrdzuje obľúbenosť tvorivej práce žiakov v malých skupinách pri práci s rôznymi textami, knihami, fotografiami, didaktickým materiálom… alebo rôznymi výpravami za poznaním.

celý článok ...