Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Rada žiakov

29september 2013

Na prvého apríla veselo...

10. apríl 2016

Na prvého apríla veselo...

Pri pohľade do kalendára, keď narazíme na 1. apríl, väčšina z nás sa pousmeje. Prečo? Pretože tento deň sa nám spája s veselosťou, vtipnými príhodami, ale aj miestnymi či nemiestnymi vtipmi. Tento sviatok je známy po celom svete, napríklad v Škótsku sa tento deň oslavuje 2 dni. 2. apríl sa volá "Zadkový deň". Ľudia sa snažia pripnúť druhým na chrbát papier s nápisom "Kopni ma" tak, aby si to nevšimli. Vo Francúzsku sa na 1. apríla zasa snažia pripevniť na chrbáty svojich obetí ...

Aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa plesalo...

14. február 2016

Aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa plesalo...

Neodmysliteľnou súčasťou kalendárneho roka sú fašiangy, ktoré sú časom radosti, veselosti, dobrého jedla či plesov. Túto milú tradíciu fašiangov sme si osvojili aj my, žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci a zorganizovali sme už 12. ročník študentského plesu, kde sme spojili všetky atribúty fašiangového času.

Imatrikulácie 2015

21. november 2015

Imatrikulácie 2015

Dňa 16.11.2015 sa na našej škole odohrali staroveké olympijské hry a boli svedkami aj prvej Gymolympiády. Prváci, ale aj malí primáni sa už od začiatku septembra obávali, čo si na nich starší študenti pripravia. Ráno o víťazstvo svojho národa bojovali primáni. To však nebol koniec imatrikulácií a na rad prišli prváci, ktorých mala na starosti III. C pod vedením pani profesorky Tatiany Babušíkovej.

Imatrikulácie primánov

21. november 2015

Imatrikulácie primánov

Každý nový školský rok prináša nové podnety, výzvy, ale aj nové tváre žiakov prvých ročníkov a na našej škole aj malých primánov. Je veľmi peknou tradíciou prijať nových žiakov medzi seba a to skúškou odvahy, ktorá má aj názov imatrikulácie.

Školenie lídrov žiackych školských rád

15. november 2015

Školenie lídrov žiackych školských rád

V dňoch 16-18.10 2015, sme sa zúčastnili trojdňového školenia lídrov žiackych školských rád v Jasnej. Cieľom školenia podľa pokynov, ktoré sme dostali, bolo získať a prehĺbiť si poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia žiackych školských rád a jej miesta v aktivitách vedúcich k prevencii a podpore pozitívnych prejavov žiakov na škole, kultivovať ústny a písomný prejav,...

Primátor Čadce medzi mladými na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

09. apríl 2015

Primátor Čadce medzi mladými na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Prvý deň mesiaca apríl patril na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci diskusii, otázkam, úsmevom... V tento deň medzi žiakov zavítal  primátor mesta Čadca- Ing. Milan Gura, ktorého privítala v konferenčnej miestnosti riaditeľka školy Mgr. Ingrid Mikovčáková, ktorá prejavila radosť zo stretnutia a  zaželala prítomným príjemný deň.

Zloženie výboru Rady žiakov

29. september 2013

Zloženie výboru Rady žiakov

Zloženie Rady žiakov pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v školskom roku 2013/2014.

Plán práce koordinátora Rady žiakov

29. september 2013

Plán práce koordinátora Rady žiakov

V zmysle platnej legislatívy pracuje aj na našej škole žiacka školská rada, ktorá plní formu študentskej samosprávy a jej hlavným zámerom je podieľať sa na výchove žiakov našej školy, ktorí budú aktívne pracovať v škole i mimo nej v oblasti školského a verejného života.