Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Súťaže

Stredoškolská odborná činnosť

10. apríl 2016

Stredoškolská odborná činnosť

Osobnosť žiaka sa rozvíja najmä samostatnou prácou, ktorá je založená na tvorivosti, usilovnosti... Jedným zo spôsobov ako napredovať, je aj súťaž pre žiakov všetkých stredných škôl, ktorú poznáme aj pod názvom: Stredoškolská odborná činnosť. Tento rok sa do nej mohli zapojiť žiaci i učitelia a to po 38 krát. Mnohé súťaže majú krátke trvanie, ale práve dobrý nápad a ušľachtilá myšlienka udržujú SOČ  neustále v dobrej kondícii.

celý článok ...

Angličtinár roka 2016

01. apríl 2016

Angličtinár roka 2016

Streda 27. januára - deň ako každý iný. Pre 32 žiakov našej školy však priniesol neobyčajný náboj v podobe účasti na celoštátnej súťaži Angličtinár roka 2016, ktorú organizuje agentúra Injoy, ktorá sa špecializuje na študijné pobyty v zahraničí. Po prvýkrát však mala súťaž aj medzinárodný charakter, keďže sa do nej zapojili aj žiaci zo zahraničných škôl (okrem anglicky hovoriacich krajín).

celý článok ...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

15. február 2016

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V tomto školskom roku sme sa prvýkrát aktívne zapojili do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  Úspešne nás reprezentovala Janka Kolenová zo IV. D triedy. Umiestnila sa na 2. mieste. Zaujala vedomosťami, kreatívnou tvorbou ...

celý článok ...

Krása slova

30. jún 2015

Krása slova

Krása slova je súťaž v prednese umeleckej poézie a prózy. V školskom kole boli úspešní Miriam Slezáková, Simona Poláčková, ...

celý článok ...

Programátorská súťaž - vyhodnotenie

05. január 2015

Programátorská súťaž - vyhodnotenie

Po treťom kole súťaž dospela do zdarného konca. Aj keď sme veľa začínajúcich nadšencov programovania nenašli, ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, aj keď zrovna neboli začiatočníci alebo nemali výdrž. Veríme, že aj takáto súťaž ich trocha nasmerovala k ich budúcemu sa orientovaniu vo svojom živote.

celý článok ...

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov – 3. kolo

22. december 2014

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov – 3. kolo

V krasokorčuľovaní sa známkuje tak, že sa vynechá najlepšia a najhoršia známka a zo zvyšku sa urobí aritmetický priemer. Zostavte program na výpočet výslednej známky z postupnosti jednotlivých známok ukončených nulou.

celý článok ...

Školské kolo olympiády v ANJ

21. december 2014

Školské kolo olympiády v ANJ

Dňa 16. decembra 2014 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Spolu súťažilo 11 študentov v kategórii 2C1. Olympiáda pozostávala z písomnej časti (čítanie a počúvanie s porozumením, gramatický test) a z ústnej časti (opis obrázkov, situačný rozhovor). Komisiu tvorili vyučujúce ANJ  Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Michala Patyková a zahraničný lektor Mr. Stephen Szienczyk.

celý článok ...

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov - 2. kolo

16. november 2014

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov - 2. kolo

Naprogramujte hru KAMEŇ, PAPIER, NOŽNICE.  Používateľ zvolí počet hier. Počítač hrá za oboch hráčov t.j. náhodne generuje, či hráč ukázal kameň, papier alebo nožnice. Nožnice vyhrávajú nad papierom, papier nad kameňom a kameň nad nožnicami. Vypíše sa výsledok každej hry a kto celkovo zvíťazil.

celý článok ...

Celoslovenský úspech v súťaži "EURÓPA V ŠKOLE"

15. jún 2014

Celoslovenský úspech v súťaži

Do medzinárodnej súťaže EURÓPA V ŠKOLE  sa naša škola zapája pravidelne a zakaždým si  odnesie  veľmi pekné ocenenia. Inak tomu nebolo ani tento rok.

Dominika Paršová, žiačka IV.G triedy, v kategórii  literárnej tvorby  s prácou „Are Our Eyes Still Open?“ získala hlavnú cenu a vycestuje do Európskeho mládežníckeho tábora Europe at School v Marienberg, Nemecko.

celý článok ...

Na Náboji opäť úspešne

26. apríl 2014

Na Náboji opäť úspešne

11. apríla 2014 sa konal už 10. ročník medzinárodnej matematickej súťaže družstiev NÁBOJ. O tom, že je to nepochybne náročná súťaž, svedčí aj fakt, že ju zastrešujú a sú zároveň aj garantmi tieto inštitúcie: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Matematicko-fyzikálna fakulta UK Praha, Matematický ústav Slezskej univerzity v Opave, Fakulta informatiky a matematiky Univerzity Passau, OULUN Yliopisto University of Oulu. Garantom kvality úloh je Katedra matematickej analýzy MFF UK Praha.

celý článok ...