Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Súťaže

Poohliadnutie sa za matematickými súťažami v školskom roku 2012/2013

09. september 2013

Poohliadnutie sa za matematickými súťažami v školskom roku 2012/2013

Matematika – kto ju miluje, a kto by v nej vedel aj súťažiť ? Nie je ich veľa, no v rôznych matematických súťažiach sa umiestňujú veľmi dobre.

Začnime teda od začiatku, teda od najmladších k starším.

celý článok ...

Veľká eHra!

24. september 2011

Veľká eHra!

eHra je jedinečnou možnosťou overiť si svoje znalosti a porovnať si ich s inými. Môžeš si vybrať otázky z matematiky, fyziky, geografie alebo dejepisu. V angličtine nájdeš otázky z matematiky a fyziky. Pripravuje sa botanika, zoológia, astronómia, chémia a dva predmety v angličtine.

V jednej hre dostaneš 13 otázok. Pri každej otázke budú ponúknuté štyri možnosti, medzi ktorými je vždy jediná správna. Na zodpovedanie každej otázky máš vymedzený čas: 30 sekúnd, 45 sekúnd, 60 sekúnd, 75 sekúnd a 90 sekúnd v predmetoch matematika a fyzika alebo 30 sekúnd, 40 sekúnd, 50 sekúnd, 60 sekúnd a 70 sekúnd v iných predmetoch.

celý článok ...

Korešpondenčný matematický seminár

24. september 2011

Korešpondenčný matematický seminár
KMS Logo

KMS (korešpondenčný matematický seminár) je matematická súťaž stredoškolákov rozdelená na dve nezávislé kolá, z ktorých každé pozostáva z troch sérii úloh. Zimná časť prebieha od septembra do decembra a letná od februára do mája. Jedna časť pozostáva z troch sérií úloh. Zadania prvých dvoch sérií zimnej časti si môžeš stiahnuť v PDF a zadania tretej dostanú tí, ktorí pošlú prihlášku.

1. séria zimnej časti - do 10. októbra 2011.

celý článok ...

Pytagoriáda

24. september 2011

Pytagoriáda
Pytagoriáda Logo

Pytagoriáda je matematická súťaž pre prímanov až terciánov, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa pridelujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorý úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.

celý článok ...

MAKS

24. september 2011

MAKS
MAKS Logo

MAKS je veľká matematická súťaž pre všetkých prímanov až kvartánov osemročného gymnázia, ktorým to páli. Súťaž si už vyskúšalo 430 tisícom Maksáčov, ktorí za 17 rokov trvania súťaže zistili, že matika môže byť aj zábavou. A dokonca sa s ňou dá vyhrať aj notebook!

Ak sa chceš pridať, treba sa prihlásiť u školského koordinátora súťaže (u nás Mgr. Jana Gabrišová). Prihlásiť sa treba najneskôr do 7. októbra 2011.

celý článok ...

Matematický klokan

24. september 2011

Matematický klokan
Matematický klokan

Je to najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Vlani riešilo jej úlohy viac ako 5,6 milióna žiakov zo 46 krajín sveta.

Ako na to?

Treba sa prihlásiť u svojho učiteľa matematiky. Termín nájdeš na plagátoch, ktoré bývajú vždy v januári povešané po školách. Zaplať štartovné 3 eurá.

celý článok ...

Olympiáda ľudských práv

22. september 2011

Olympiáda ľudských práv
Olympiáda ľudských práv - logo

Olympiáda ľudských práv je najprestížnejšiou celoštátnou súťažou študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Do súťaže sa každoročne zapojí vyše 4500 študentov z celého Slovenska. 64 najlepších postupuje do celoštátneho finále. Piati najlepší študenti získavajú študijný pobyt vo Frankfurte nad Mohanom ...

celý článok ...

ProFIIT - súťaž stredoškolákov v programovaní

10. jún 2011

ProFIIT - súťaž stredoškolákov v programovaní
PROFIIT logo

ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich bude vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí sa plánujú prihlásiť na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU s nástupom v školskom roku 2011/2012. 

celý článok ...

Internet Problem Solving Contest

09. jún 2011

Internet Problem Solving Contest
IPSC logo

IPSC je online súťažou pre jedno- až trojčlenné tímy. Na začiatku súťaže je zverejnených niekoľko (6 až 20) problémov, ktoré pozostávajú zo zadania a dvoch sád vstupných údajov. Úlohou je vypracovať riešenie na získanie správnych výstupných údajov - zvyčajne budete musieť vytvoriť pre tento účel program, no nie je to podmienkou. Jediné, čo je nutné, je získanie správneho výsledku a jeho odoslanie.

celý článok ...

Korešpondenčný seminár z programovania

11. marec 2011

Korešpondenčný seminár z programovania
Korešpondenčný seminár z programovania

Korešpondenčný seminár z programovania (KSP) je súťaž programátorov - stredoškolákov (a mladších). Jej cieľom je zdokonaliť žiakov, ktorí už vedia programovať, alebo sa práve programovať učia, v programovaní a v algoritmickom myslení. 

celý článok ...