Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Súťaže

Olympiáda v informatike

23. február 2011

Olympiáda v informatike

Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda pre stredoškolákov, podobne ako Matematická olympiáda a Fyzikálna olympiáda. Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).

celý článok ...

ZENIT v programovaní

23. február 2011

ZENIT v programovaní

Zenit je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (stredných priemyselných škôl, gymnázií a stredných odborných učilíšť). Organizuje sa v čase vyučovacieho  a mimo vyučovacieho procesu. K riešeniu odborných úloh pristupujú žiaci samostatne, alebo za pomoci  učiteľov na školách.

celý článok ...