Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Matematika

Na Náboji opäť úspešne

26. apríl 2014

Na Náboji opäť úspešne

11. apríla 2014 sa konal už 10. ročník medzinárodnej matematickej súťaže družstiev NÁBOJ. O tom, že je to nepochybne náročná súťaž, svedčí aj fakt, že ju zastrešujú a sú zároveň aj garantmi tieto inštitúcie: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Matematicko-fyzikálna fakulta UK Praha, Matematický ústav Slezskej univerzity v Opave, Fakulta informatiky a matematiky Univerzity Passau, OULUN Yliopisto University of Oulu. Garantom kvality úloh je Katedra matematickej analýzy MFF UK Praha.

Poohliadnutie sa za matematickými súťažami v školskom roku 2012/2013

09. september 2013

Poohliadnutie sa za matematickými súťažami v školskom roku 2012/2013

Matematika – kto ju miluje, a kto by v nej vedel aj súťažiť ? Nie je ich veľa, no v rôznych matematických súťažiach sa umiestňujú veľmi dobre.

Začnime teda od začiatku, teda od najmladších k starším.

Korešpondenčný matematický seminár

24. september 2011

Korešpondenčný matematický seminár
KMS Logo

KMS (korešpondenčný matematický seminár) je matematická súťaž stredoškolákov rozdelená na dve nezávislé kolá, z ktorých každé pozostáva z troch sérii úloh. Zimná časť prebieha od septembra do decembra a letná od februára do mája. Jedna časť pozostáva z troch sérií úloh. Zadania prvých dvoch sérií zimnej časti si môžeš stiahnuť v PDF a zadania tretej dostanú tí, ktorí pošlú prihlášku.

1. séria zimnej časti - do 10. októbra 2011.

Pytagoriáda

24. september 2011

Pytagoriáda
Pytagoriáda Logo

Pytagoriáda je matematická súťaž pre prímanov až terciánov, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa pridelujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorý úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.

MAKS

24. september 2011

MAKS
MAKS Logo

MAKS je veľká matematická súťaž pre všetkých prímanov až kvartánov osemročného gymnázia, ktorým to páli. Súťaž si už vyskúšalo 430 tisícom Maksáčov, ktorí za 17 rokov trvania súťaže zistili, že matika môže byť aj zábavou. A dokonca sa s ňou dá vyhrať aj notebook!

Ak sa chceš pridať, treba sa prihlásiť u školského koordinátora súťaže (u nás Mgr. Jana Gabrišová). Prihlásiť sa treba najneskôr do 7. októbra 2011.

Matematický klokan

24. september 2011

Matematický klokan
Matematický klokan

Je to najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Vlani riešilo jej úlohy viac ako 5,6 milióna žiakov zo 46 krajín sveta.

Ako na to?

Treba sa prihlásiť u svojho učiteľa matematiky. Termín nájdeš na plagátoch, ktoré bývajú vždy v januári povešané po školách. Zaplať štartovné 3 eurá.