Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Na Náboji opäť úspešne

26apríl 2014

11. apríla 2014 sa konal už 10. ročník medzinárodnej matematickej súťaže družstiev NÁBOJ. O tom, že je to nepochybne náročná súťaž, svedčí aj fakt, že ju zastrešujú a sú zároveň aj garantmi tieto inštitúcie: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Matematicko-fyzikálna fakulta UK Praha, Matematický ústav Slezskej univerzity v Opave, Fakulta informatiky a matematiky Univerzity Passau, OULUN Yliopisto University of Oulu. Garantom kvality úloh je Katedra matematickej analýzy MFF UK Praha.

Matematický náboj 2014

Tento rok súťaž skutočne nadobudla na medzinárodnosti a štartovali tímy zo Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska, Fínska a Poľska (predtým iba Česka a Slovenska). Súťažné miesta boli Praha, Bratislava, Košice, Opava, Passau a Oulu.

Po vlaňajšom výbornom vystúpení v kategórii juniorov sa naše družstvo ( v tom istom zložení ako vlani ) pasovalo so súťažnými úlohami už v kategórii seniorov. Zrejme boli úlohy o čosi náročnejšie, keď sa nám nepodarilo dosiahnuť minuloročný výsledok. Družstvo v zložení Tatiana Zbončáková, Barbora Stachová, Lukáš Sadlek, Matej Sojka a Jakub Ludrovský súťažilo v Univerzitnom pastoračnom centre UK v Mlynskej doline v Bratislave. Po úporných dvoch hodinách súťaže boli známe výsledky. A nedali sme sa zahanbiť. V medzinárodnej konkurencii 157 družstiev sme obsadili veľmi pekné 42. miesto (16. miesto na Slovensku), ako najlepšie družstvo zo Žilinského kraja. K tomuto výsledku blahoželáme. 

Veríme, že v budúcom ročníku budeme ešte úspešnejší a už teraz sa tešíme. Informácie o súťaži nájdete na www.naboj.org.