Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov – 3. kolo

22december 2014

Programujem v Pascale

V rámci Medzinárodného týždňa programovania PK INF na našej škole vyhlasuje viackolovú súťaž v programovaní v Jazyku PASCAL – garantom tejto súťaže je Mgr. Bobek.. Riešenia treba posielať v súboroch  *.pas na mail informatika(zavináč)gymcadca.sk  v uvedených termínoch odovzdania. Po každom kole budú zverejnené výsledky súťažiacich, samozrejme, že na našej stránke. Súťažiaci na prvých troch miestach v konečnom hodnotení  budú odmenení vecnými cenami.

Pri hodnotení úloh sa bude prihliadať na efektívnosť programu a jeho dobre užívateľské spracovanie. Úlohy sa budú bodovať.

Zadania úloh 3. kola

Úloha č. 7  -  6 bodov

V krasokorčuľovaní sa známkuje tak, že sa vynechá najlepšia a najhoršia známka a zo zvyšku sa urobí aritmetický priemer. Zostavte program na výpočet výslednej známky z postupnosti jednotlivých známok ukončených nulou.

 

Úloha č. 8  -  7 bodov

Napíšte program, ktorý od používateľa načíta vetu ukončenú bodkou. Spočíta počet jednotlivých písmen vo vete a vypíše prehľadnú tabuľku.

 

Úloha č. 9  -  7 bodov

Naprogramujte hru KENO. Používateľ háda 10 čísel z vyžrebovaných 20 čísel ( žrebuje sa z čísel od 1 do 80) a zadá výšku svojho vkladu. Ak uhádne:

10 čísel  - vyhrá 200000-násobok vkladu

  9 čísel  - vyhrá 10000-násobok vkladu

  8 čísel  - vyhrá 500-násobok vkladu

  7 čísel  - vyhrá 20-násobok vkladu

  6 čísel  - vyhrá 10-násobok vkladu

  5 čísel  - vyhrá 3-násobok vkladu

  0 čísel  - vyhrá vklad

 

Vyriešené úlohy posielajte do 14. decembra 2014.     Veľa zdaru.

 

Výsledky po 2. kole

 

 

1. kolo

2. kolo

3. kolo

 

 

Meno a priezvisko

Trieda

úč 1

úč 2

úč 3

úč 4

úč 5

úč 6

úč 7

úč 8

úč 9

Bonus

Súčet

Martin Kotyra

Sept.A

4

5

5

3,5

5

5

 

 

 

1

28,5

Patrik Honíšek

2.C

3,5

4,5

5

4

5

6

 

 

 

 

28

Roman Chrenšť

2.E

4

5

5

3,5

5

6

 

 

 

 

28,5

Katarína Pijáková

2.E

3,5

4,5

4,5

 

 

 

 

 

 

 

12,5

Daniel Zaťovič

3.F

3,5

4,5

5

4

5

6

 

 

 

 

28

Adam Kantorík

Oktáva

4

4,5

5

 

 

 

 

 

 

 

13,5

 

 BOBEK