Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Školské kolo olympiády v ANJ

21december 2014

Dňa 16. decembra 2014 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Spolu súťažilo 11 študentov v kategórii 2C1. Olympiáda pozostávala z písomnej časti (čítanie a počúvanie s porozumením, gramatický test) a z ústnej časti (opis obrázkov, situačný rozhovor). Komisiu tvorili vyučujúce ANJ  Mgr. Zuzana Gavlasová, Mgr. Michala Patyková a zahraničný lektor Mr. Stephen Szienczyk.

Víťazka Gabriela Liptáková z  IV. F postupuje do krajského kola, ktoré už tradične organizuje naša škola. Gabike držíme palce!

Ďakujem všetkým súťažiacim za účasť a predvedený výkon.

Mgr. Zuzana Gavlasová