Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Stredoškolská odborná činnosť na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v školskom roku 2015/2016

10apríl 2016

Osobnosť žiaka sa rozvíja najmä samostatnou prácou, ktorá je založená na tvorivosti, usilovnosti... Jedným zo spôsobov ako napredovať, je aj súťaž pre žiakov všetkých stredných škôl, ktorú poznáme aj pod názvom: Stredoškolská odborná činnosť. Tento rok sa do nej mohli zapojiť žiaci i učitelia a to po 38 krát. Mnohé súťaže majú krátke trvanie, ale práve dobrý nápad a ušľachtilá myšlienka udržujú SOČ  neustále v dobrej kondícii.

Do školského kola v školskom kole 2015/ 2016 sa prihlásilo viacero žiakov, mnohí zistili, že napísať prácu, nie je až také jednoduché a preto sa rozhodli v práci pokračovať ešte aj ďalší školský rok. 

Víťazmi školského kola SOČ boli nasledujúci žiaci:

  1. Filip Ciesarik, 4. F- Superbacil s menom MRSA, odbor Zdravotníctvo a farmakológia
  2. Simona Hýllová, 4. F- Kyselina salicylová, jej deriváty a kryštalické štruktúry, odbor Chémia
  3. Natália Raclavská, 5. G- Za každú cenu byť trendy, odbor História, filozofia, právne vedy
  4. Ema Prívarová, Aneta Gábrišová, Kvinta A- Finančná gramotnosť študentov maturitných ročníkov gymnázií v Kysuckom regióne, odbor Ekonomika a riadenie.

Po školskom kole, žiaci postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 22. 03. 2016 v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Simone Hýllovej a Natálii Raclavskej sa podarilo získať 1. miesto a postúpili do krajského kola. Aj žiaci, ktorí nepostúpili, boli veľmi spokojní, pretože získali mnohé skúsenosti, ktoré využijú ďalej. Zaujímavý je projekt Emy Prívarovej a Anety Gábrišovej, ktorý je pokračovaním SOČ. O finančnej gramotnosti budú informovať žiakov prvých ročníkov, pretože chcú rozšíriť povedomie o tejto téme.

Súťaž SOČ pokračovala krajským kolom, ktoré sa  uskutočnilo opäť na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste a to 05. 04. 2016.  Naše dve žiačky dobre vedeli, že ide do „ tuhého“ a stretnú sa najlepší žiaci celého Žilinského kraja.

Nesmierne sa tešíme, že práve našej žiačke Simone Hýllovej zo 4. F sa podarilo s prácou: Kyselina salicylová, jej deriváty a kryštalické štruktúry získať 1. Miesto a bude našu školu reprezentovať na celoštátnom kole.

Poďakovanie patrí samozrejme jej, ale aj výbornej konzultantke Ing. Eve Körmendyovej, PhD.  Simone držíme jej palce a veríme, že je vzorom pre mnohých, ktorí o SOČ uvažujú.

Mgr. Gabriela Chalupková
metodik SOČ