Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

III. C

22september 2011

III. C

triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Babušíková

zastupujúci triedny učiteľ:

Daniela Balalová, Nikoleta Berthová, Soňa Bestwinová, Martin Bielek, Ľuboslav Drozdek, Andrea Hajná, Simona Heglasová, Patrik Honíšek, Stanislav Hulák, Martina Husárová, Andrea Jakubcová, Mária Krutáková, Branislav Kubančák, Terézia Kultanová, Bibiána Lieskovanová, Erik Kristián Makyňák, Jakub Markuliak, Tomáš Maslík, Jozef Masnica, Kristína Mitrengová, Adela Papiková, Sabína Pretáková, Katarína Ruceková, Anežka Slivková, Nikola Šusteková, Jana Urbánková, Pavol Vancel