Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

IV. E

16február 2011

IV. E

triedny učiteľ: Mgr. Milan Zeman

zastupujúci triedny učiteľ:

Kristína Bazgerová, Mária Burianová, Barbora Chovancová, Simona Ďuranová, Katarína Franeková, Andrea Gašperová, Erika Jedináková, Simona Kajánková, Patrícia Krištofíková, Patrícia Kubištová, Eva Lašová, Lenka Lašová, Adam Maslík, Matej Osrman, Vladislav Pavlús, Kristína Romanová, Monika Saksonová, Michaela Schlenkerová, Katarína Sobolová, Michal Stenchlák, Ema Stranovská, Lucia Strnádlová, Martin Strýček, Patrik Šulgan, Lucia Švaňová, Kristína Svitková, Anna Tomicová, Soňa Tvrdíková, Peter Tvrdý, Jakub Zagrapan