Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Kvarta A

triedny učiteľ: RNDr. Rovňaníková Mária

zastupujúci triedny učiteľ:

Michal Adamica, Matej Bednár, Viktor Čečotka, Anika Demanová, Marián Gomola, Peter Grochal, Matúš Hudec, Eva Janíková, Dominika Jelenčiaková, Gabriel Jurga, Peter Laš, Dávid Mičo, Vanesa Milonová, Mirkó Murčo, Adela Nekorancová, Simona Petráková, Richard Putyra, Samuel Slávik, Natália Slobodová, Martin Špilák, Matej Štetiar, Stanislav Stráňava, Michaela Turiaková