Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Kvinta A

triedny učiteľ: PaedDr. Anna Zeljenková

zastupujúci triedny učiteľ:

Jakub Baliga, Kamil Bazelides, Nikola Cudráková, Matej Delinčák, Adam Drexler, Aneta Gábrišová, Kristián Hanec, Veronika Hozáková, Denis Kajánek, Patrik Körmendy, Rastislav Kruták, Adriána Mackovčáková, Nikola Nečedová, Viktória Plešivčáková, Peter Plevko, Ema Prívarová, Romana Sopková, Nikola Švancárová, Kristián Tutka, František Vangel