Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

II. G

2september 2015

II. G

triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Gavlasová

zastupujúci triedny učiteľ:

Lucia Balážová, Jakub Balošák, Viliam Becler, Silvia Brišová, Dominika Dolinová, Simona Dubcová, Diana Gulčíková, Sabína Gulčíková, Magdaléna Gustiňáková, Gabriela Hrončeková, Aneta Kašubová, Alica Klieštiková, Vanesa Kolenová, Zuzana Kucharíková, Adriana Kyrcová, Petra Lišková, Bianca Macková, Roman Malich, Monika Muráriková, Barbora Papíková, Paulína Paršová, Lucia Polťáková, Sarah Prická, Peter Privara, Veronika Šprláková, Michaela Veterníková, Soňa Vrábelová, Martin Zaťovič