Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

V. F

4október 2014

V. F

triedny učiteľ: Mgr. Mária Hnidková

zastupujúci triedny učiteľ:

Viktor Baranec, Alžbeta Belešová, Norbert Chrastina, Alena Ďurčanová, Ľubomíra Gamrotová, Katarína Gocoliaková, Miroslava Goldírová, Klaudia Hargašová, Miroslava Hodásová, Berenika Kafúnová, Matej Kohút, Radovan Koričár, Monika Králová, Katarína Kubušová, Veronika Kvašňovská, Sarah Labáková, Tatiana Larišová, Gabriela Liptáková, Lucia Markechová, Paulína Melicháčová, Daša Ondrušková, Alžbeta Pakošová, Tatiana Staníková, Magdaléna Vakulová, Klára Zacharová, Juraj Zborovančík, Michaela Zemaníková