Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Zoznam učiteľov

22september 2014

Pedagogický zbor

Titul, meno a priezvisko   Skratka Aprobácia  
Mgr. Babušík Dušan   MAT-DEG-INF
Mgr. Babušíková Tatiana   NEJ-RUJ
Mgr. Baňáková Magdaléna   Ba TEV
Mgr. Barajová Stanislava   Bj ANJ-MAT
Mgr. Bobek Jozef   Be MAT-FYZ-INF
Mgr. Bobeková Alena   Bv MAT-FYZ
Mgr. Cesneková Darina   Ce ANJ-SJL
Mgr. Droščáková Mária   Dr RUJ-ANJ      
Mgr. Gabrišová Jana   Gb MAT-FYZ
Mgr. Glettová Nina     ANJ-NEJ
Mgr. Gavlasová Zuzana   Ga ANJ-FIL
Mgr. Gunčagová Zuzana   Gu BIO-ANJ
Mgr. Harvaníková Jana   Ha ANJ
Mgr. Hnidková Mária   Hn SJL-NEJ
Mgr. Hudáková Katarína   Hu DEJ-ANJ
Mgr. Chalupková Gabriela   Chl HIS-KAT
Mgr. Chmurová Beáta   Ch NEJ-PDG
Mgr. Jurga Lukáš     BIO-GEG
Ing. Jurištová Soňa   Ju EKO-NEJ
Mgr. Kocifajová Danka   Kf ANJ-FRJ
Mgr. Kopásková Irena   Ko BIO-CHE
Mgr. Kováčiková Martina     SJL-NEJ
RNDr. Kozová Anna   Kz CHE-FYZ
Ing. Körmendyová Eva, PhD.   Ky CHE - ANJ
RNDr. Králová Slávka   MAT-FYZ
Mgr. Krellová Anna   Ke NAB-ETV-DEJ
Mgr. Kubalová Eva   Ku PDG-SJL-EST
Ing. Kubáni Alexander   Kn INF
Mgr. Laš-Helešová Lucia   La ANJ
Mgr. Marcová Renáta   Mc RUJ-FRJ-ANJ
Mgr. Martinčeková Zuzana     FYZ-MAT-ANJ
Mgr. Mikovčáková Ingrid   Mv SJL-DEJ
Mgr. Mojáková Júlia   Ma NEJ-GEG
Mgr. Moskáľová Eva   Mo OBN-DEJ
Mgr. Nečedová Jana   Nd MAT-ANJ
Mgr. Nemcová Alena     SJL-DEJ
Mgr. Olešňan Pavol   Ol MAT-FYZ
Mgr. Ondruška Roman   On PDG-TEV
Mgr. Patyková Michala   Pt ANJ-PED
Mgr. Putyrová Lucia   Pu FRJ
RNDr. Rovňaníková Mária   Ro MAT-FYZ
Mgr. Rypáková Milada   Rk RUJ-OBN-NEJ
Mgr. Sabolová Alena   Sa SJL-DEJ
Ing. Sekáčová Anna   INF
Mgr. Skotnícky Martin   SK MAT-ANJ
Mgr. Slaziníková Vlasta   Sl MAT-FYZ
PhDr. Slezáková-Neherová Lenka   Ne SJL-NEJ
Mgr. Straková Zuzana     SJL-BIO
Mgr. Szotkovská Michaela   Sz NEJ-BIO
Mgr. Šmatlavová Jana   Šm ANJ-DEJ
Mgr. Štrbáková Mária   Št FRJ-SJL
Mgr. Švancár Slavomír   Šv TEV-GEG
PaedDr. Truchlik Miroslav   Tr GEG-DEJ
Mgr. Vagaňová Tatiana   Va ANJ-HUV
Mgr. Vanáková Dominika   Vk TEV-GEG
PaedDr. Anna Zeljenková   Zj BIO-GEG-ANJ
Mgr. Zeman Milan   Ze BIO-CHE
Ing. Zemanová Jaroslava   Za CHE-PRI
Mgr. Zemiaková Ivana   Zm CHE-BIO-ANJ