Zoznam prijatých žiakov

Zoznam žiakov neprijatých pre nedostatok miesta - vyhoveli na prijímacích skúškach

Zoznam neprijatých žiakov na bilingválne štúdium, ktorí nevyhoveli stanoveným kritériám pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky

Zápis

Dňa 6. mája 2019 (pondelok) o 13.00 hod. v aule hlavnej budovy školy sa koná zápis prijatých žiakov do slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

Rodičia na zápise zároveň dostanú informácie:

  • o možnosti ubytovania v  školskom internáte,
  • o letnom intenzívnom kurze anglického jazyka pre záujemcov.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.