Dňa 29. mája 2019 od 08.00 hod. do 12.00 hod. sa v kancelárii školy (č.530, V. poschodie) koná zápis prijatých žiakov na 8-ročné a 4-ročné štúdium.

Zákonný zástupca žiaka je povinný priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.