Zoznam prijatých - vyhoveli kritériám prijímacieho konania

Zoznam neprijatých kvôli nedostatku miest - vyhoveli kritériám prijímacieho konania

Oznam

V prípade, že Váš syn/dcéra je prijatý/-á do 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium, štvorročné štúdium v školskom roku 2020/2021 a rozhodli ste sa pre uvedený druh štúdia na našej škole, záväzné potvrdenie rozhodnutia o prijatí a potvrdenie nástupu na štúdium Vášho syna/dcéry môžete vykonať v kancelárii č. 530 na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

dňa 25.05.2020 (pondelok) v čase od 10.00 do 12.00 hodiny,

alebo si dohodnúť iný vhodnejší termín na telefónnom čísle 041/4322330 v čase od 08.00 do 12.00 hodiny.  Záväzné potvrdenie nástupu na uvedený druh štúdia na našej škole je potrebné vykonať do 4. júna 2020.

V prípade, že Váš syn/dcéra nebol prijatý pre nedostatok miesta, máte možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí.

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.