V prípade rovnosti bodov postupujeme podľa kritérií prijímacieho konania.

Doplnené Informácia o možnosti ubytovania na internáte

Prijatí žiaci majú možnosť ubytovať sa v moderne vybavenom školskom internáte v areáli našej školy. V prípade záujmu pošlite vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na ubytovanie v školskom internáte:

  • ako sken alebo fotografiu na email kancelaria(zavináč)gymcadca.sk,
  • v listinnej podobe na adresu školy.

PDF Prihláška na stiahnutie (PDF, 203 kB)

Postup v prípade neprijatia na štúdium pre nedostatok miesta

V prípade, že prijatý uchádzač neprejaví záujem o štúdium, bude riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v rámci autoremedúry „posúvať“ čiaru.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PDF Vzor odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí (PDF, 92 kB)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.