Štvorročná a osemročná forma štúdia

Výnimočne sa v poradí prvé uskutočnia prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium - tieto termíny sú spoločné pre celé Slovensko:

  • 1. termín: 3. máj 2021 - pondelok (prípadne 4. máj 2021 - utorok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
  • 2. termín: 10. máj 2021 - pondelok (prípadne 11. máj 2021 - utorok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky 

Päťročné bilingválne štúdium

  • 1. termín: 5. máj 2021 (prípadne aj 6. a 7. máj 2021 - podľa počtu uchádzačov) - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
  • 2. termín: 12. máj 2021 (prípadne aj 13. a 14. máj 2021 - podľa počtu uchádzačov) - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

 Viac nájdete na https://www.gymcadca.eu/pre-uchadzacov.

Pre záujemcov o štvorročné a osemročné štúdium na našej škole sme pripravili ukážky testov:

Štvorročné štúdium

Osemročné štúdium

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.