Upozornenie: informácie o výsledkoch a kritériá sú zo školského roku 2020/2021. Kritériá pre nový školský rok ešte nie sú stanovené (termíny zverejnenia sú do 1. feburára 2022 pre paťročné bilingválne štúdium, do 31. marca 2022 pre štvorročné a osemročné štúdium) - môžu byť podobné minuloročným kritériám, ale môžu byť aj veľmi odlišné v závislosti od aktuálne platnej legislatívy a situácie v dobe prijímacích skúšok.

 

Pre záujemcov o štvorročné a osemročné štúdium na našej škole sme pripravili ukážky testov:

Štvorročné štúdium

Osemročné štúdium

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.