Vyučovanie

Dátumy udalostí sú upravené podľa pokynov MŠVVaŠ SR, ktoré boli vydané 4.1.2021.

Vzhľadom na nedávne prijatie zákona 415/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, budeme musieť aktualizovať informácie o priebehu a termínoch týkajúcich sa prijímacieho konania.

UdalosťDátum

September

Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2021
Slávnostné otvorenie školského roka (presný priebeh bude upresnený) 2. september 2021

Október

Jesenné prázdniny 28. - 29. október 2021 (nástup 2. novembra 2021)

November

Týždeň vedy a techniky 8. - 14. november 2021

December

Vianočné prázdniny 23. december 2021 - 7. január 2022 (nástup 10. januára 2022)

Január

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách 7. január 2022

Koniec vyučovania v 1. polroku

28. január 2022

Február

 
Polročné prázdniny 4. február 2022
Začiatok vyučovania v 2. polroku 7. február 2022
Naša škola zverejní kritériá na všetky odbory (súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko) do 28. februára 2022

Marec

Jarné prázdniny 7. - 11. marec 2022 (nástup 14. marca 2022)
Maturitná skúška 2021 - slovenský jazyk a literatúra (EČ a PFIČ) 15. marec 2022
Maturitná skúška 2021 - cudzie jazyky (EČ a PFIČ)
16. marec 2022
Maturitná skúška 2021 - matematika (EČ) 17. marec 2022
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ (pozor, už nie prostredníctvom základnej školy!)
do 20.marca 2022

Apríl

Testovanie 9 2022 (matematika, slovenský jazyk a literatúra) - Kvarta 6. apríl 2022
Veľkonočné prázdniny 14. - 19. apríl 2022 (nástup 20. apríla 2022)

Máj

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 2. - 3. máj 2022
1. kolo 1. termín talentových skúšok 4. - 6. máj 2022
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9. - 10. máj 2022
1. kolo 2. termín talentových skúšok 11. - 13. máj 2022
Obdobie, kedy prebieha ústna časť maturitnej skúšky - presný termín bude zverejnený po jeho určení príslušným orgánom verejnej správy 23. máj - 10. jún 2022

Jún

Koniec vyučovania v 2. polroku 2021/2022 30. jún 2022

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.